China – Guangzhou Guangdong

Over Limit Jiu-Jitsu Academy
China – Guangzhou Guangdong
Brazilian Jiu-Jitsu Instructor

Name:袁春波(Yuan Chunbo)

From: china
Belt: brown Belt
Language: Chinese
Wechat ID: yuanchunbo003
Email: 837279252@qq.com


Jiu-jitsu Title
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2018 Bronze (Gi Division)
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2018 Gold (No-Gi Division)
– SJJCF Shenzhen Jiu Jitsu Championship
2018 Gold (Gi Division)
– SJJCF Shenzhen Jiu Jitsu Championship
2018 Gold (No-Gi Division)
– SJJCF Shenzhen Jiu Jitsu Championship
2018 Gold (Gi Open Weight)
– SJJCF Shenzhen Jiu Jitsu Championship
2018 Gold (No-Gi Open Weight)
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2019 Gold (Gi Division)
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2019 Gold (No-Gi Division)
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2019 Gold (Gi Open Weight)

Class Schedule
Tuesday
 20:30 ~ 21:30 Jiu- Jitsu Class
Wednesday
 17:05 ~ 18:05 KIDS BJJ Class
Thursday
 20:30 ~ 21:30 Jiu- Jitsu Class
Friday
 17:05-18:05 KIDS BJJ Class
Saturday
 20:30 ~ 21:30 Jiu- Jitsu Class
Sunday
 17:05 ~ 18:05 KIDS BJJ Class

Over Limit Jiu-Jitsu Academy – China – Guangzhou Guangdong
Adress:
6th floor, Jinghua Building, 8 baihuichang Road, Baiyun District, Guangzhou

Contact us via / 問い合わせ