China – Foahan Guangdong

Over Limit Jiu-Jitsu Academy
China – Foahan Guangdong
Brazilian Jiu-Jitsu Instructor


Name:肖斐力(Phili)
From: china
Belt: Purple Belt
Language: Chinese
Wechat ID: x1820f
Email :cicero@live.cn

Jiu-Jitsu Title
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2020 Gold (Gi Division)
– SJJCF Guangdong Jiu Jitsu Championship
2020 Gold (Gi Open Weight)


Class Schedule
Monday
 20:30 ~ 21:30 Jiu Jitsu Class
Tuesday
 20:30 ~ 21:30 Jiu Jitsu Class
Wednesday
 16:00 ~ 17:00 KIDS BJJ Class
 20:30 ~ 21:30 Jiu Jitsu Class
Thursday
 20:30 ~ 21:30 Jiu Jitsu Class
Friday
 20:30 ~ 21:30 Jiu Jitsu Class
Saturday
 10:00 ~ 11:00 KIDS BJJ Class
 16:00 ~ 17:00 KIDS BJJ Class
Sunday
 10:00 ~ 11:00 KIDS BJJ Class
 16:00 ~ 17:00 KIDS BJJ Class

Over Limit Jiu-Jitsu AcademyChina – Foahan Guangdong
Adress:
Building 8, creative industrial park, Jihua 4th Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province

Contact us via / 問い合わせ