China – Xian Shanxi

Over Limit Jiu-Jitsu Academy
China – Xian Shanxi
Brazilian Jiu-Jitsu Instructor


Name: Alex Zhang
From: China
Belt: Black
Language: Chinese, English


Over Limit Jiu-Jitsu AcademyChina – Xian Shanxi
Adress:
・3010 triumph building, northeast corner of the cross between Weiyang road and Xuanwu Road, Weiyang District, Xi’an City, Shaanxi Province.

・805, building 1, Jiatian international, Taibai South Road, Xi’an, Shaanxi


Contact us via / 問い合わせ