China – Qingdao Shandong

Over Limit Jiu-Jitsu Academy
China – Qingdao Shandong
Brazilian Jiu-Jitsu Instructor


Name: Wang Hao
From: China
Belt: Purple
Language: Chinese


Over Limit Jiu-Jitsu Academy – China – Qingdao Shandong
Adress:
1579 Zhujiang Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China

Contact us via / 問い合わせ