China – Dalian Liaoning

Over Limit Jiu-Jitsu Academy
China – Dalian Liaoning
Brazilian Jiu-Jitsu Instructor


Name: Chen Zhao
From: China
Belt: Brown
Language: Chinese, English

Mobile Phone: 15841112123

Jiu-Jitsu Title
– 2015 GCJJF Shanghai Champion
– 2016 GCJJF Shenyang Silver
– 2017 SJJCF Tianjin Silver
– 2018 CBJJF Dalian Champion
– 2018 CBJJF Dalian Silver (Open Weight Division)
– 2019 SJJCF Tianjin NO-GI Silver
– 2019 SJJCF Tianjin bronze (Open Weight Division)
– 2019 SJJCF Dalian Champion
– 2019 SJJCF Dalian Champion (Open Weight Division)

Referee
– Referee of Jiu-jitsu in WPFG
– Referee of ASJJF


Class Schedule
Monday
 13:30 ~ 15:00 Basic Jiu Jitsu
 15:00 ~ 16:30 Advanced Jiu Jitsu
 18:30 ~ 20:00 Children’s Jiu Jitsu
Tuesday
 13:30 ~ 15:00 Jiu Jitsu
Technical Training
 15:00 ~ 16:30 Jiu Jitsu
Technical Training
 18:30 ~ 20:00 Basic Jiu Jitsu
Wednesday
 13:30 ~ 15:00 Basic Jiu Jitsu
 15:00 ~ 16:30 Advanced Jiu Jitsu
 18:30 ~ 20:00 Basic Jiu Jitsu
Thursday
 13:30 ~ 15:00 Jiu Jitsu
Technical Training
 15:00 ~ 16:30 Jiu Jitsu
Technical Training
 18:30 ~ 20:00 Children’s Jiu Jitsu
Friday
 13:30 ~ 15:00 Jiu Jitsu
Actual Combat
 15:00 ~ 16:30 Jiu Jitsu
Actual Combat
 18:30 ~ 20:00 Basic Jiu Jitsu
Saturday
 15:00 ~ 16:30 No-Gi
 18:30 ~ 20:00 Basic Jiu Jitsu
Sunday
 Free Time Open mat

Over Limit Jiu-Jitsu AcademyChina – Dalian Liaoning
Adress:
2 Leye street, Xigang District, Dalian

Contact us via / 問い合わせ