China – Chengdu Sichuan

Over Limit Jiu-Jitsu Academy
China – Chengdu Sichuan
Brazilian Jiu-Jitsu Instructor


Name: Tom Cheng

From: China
Belt: Puple
Language: Chinese, English


Over Limit Jiu-Jitsu Academy – China – Chengdu Sichuan
Adress:
Floor 4, No. 343-401, Chengfei Avenue, Chengdu.

Contact us via / 問い合わせ